در حال نمایش 8 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
کاردک 8 گچکاری کنج سازی گچ ابزار
بستن

کاردک شماره هشت

50,000 تومان
دسته پلاستیکی
بسیار مقاوم
طول دسته 11 سانت
با تیغه ارتفاع 7  در عرض  10 سانت فنر ماله
کاردک 7 گچکاری کنج سازی گچ ابزار
بستن

کاردک شماره هفت

50,000 تومان
دسته پلاستیکی
بسیار مقاوم
طول دسته 11 سانت
با تیغه ارتفاع 7  در عرض  10 سانت فنر ماله
کاردک 6 گچکاری کنج سازی گچ ابزار
بستن

کاردک شماره شش

50,000 تومان
دسته پلاستیکی
بسیار مقاوم
طول دسته 11 سانت
با تیغه ارتفاع 7  در عرض  8  سانت فنر ماله
کاردک 5 گچکاری کنج سازی گچ ابزار
بستن

کاردک شماره پنج

50,000 تومان
دسته پلاستیکی
بسیار مقاوم
طول دسته 11 سانت
با تیغه ارتفاع 7  در عرض  8  سانت فنر ماله
کاردک 4 گچکاری کنج سازی گچ ابزار
بستن

کاردک شماره چهار

50,000 تومان
مناسب کنج سازی
دسته پلاستیکی
بسیار مقاوم
طول دسته 11 سانت
با تیغه 7 در 2.5 سانت فنر ماله
با زاویه 20 درچه
کاردک 3 گچکاری کنج سازی گچ ابزار
بستن

کاردک شماره سه

50,000 تومان
مناسب کنج سازی
دسته پلاستیکی
بسیار مقاوم
طول دسته 11 سانت
با تیغه 7 در 5.5 سانت فنر ماله
با زاویه 10 درجه
کاردک 2 گچکاری دندان موشی گچ ابزار
بستن

کاردک شماره دو

50,000 تومان
مناسب دندان موشی
دسته پلاستیکی
بسیار مقاوم
طول دسته 11 سانت
با تیغه 7 در 5 سانت فنر ماله
کاردک 1 گچکاری حصیربافی گچ ابزار
بستن

کاردک شماره یک

50,000 تومان
مناسب حصیربافی
دسته پلاستیکی
بسیار مقاوم
طول دسته 11 سانت
با تیغه 7 در 2.5 سانت فنر ماله