ست ابزار کاهنده سفالگری گچبری مدرن گچ ابزار

معرفی ست کاهنده

 

معرفی ست قلم کاهنده

 

کاربرد کاهنده همانگونه که از اسم این قلم ها مشخص هست

برای کاهش حجم متریال درگچبری مدرن ، گچبری ، مجسمه سازی ، سفالگری  و غیره استفاده میشود.

برای خرید این محصول کلیک کنید.