آموزش قالب گیری گچبری

 

 

آموزش صحیح قالب گیری پیشساخته گچبری

در این آموزش شما با نحوه صحیح قالب گیری گچبری آشنا خواهید شد چرا که خیلی از اساتید سوال داشتند چرا هنگام بیرون بیرون آوردن از قالب گچ ها میشکند .